Biografija

 

 

          BIOGRAFIJA :

                                 Prof. fizičke kulture                                                                        shoshihan Dušan  LJ . Janković majstor karatea 7.DAN

Rodjen sam 14.08.1960 god.u Banatskom Dvoru.

 Diplomirao 22.06.1995god. na Fakultetu sporta i fizičke kulture u Beogradu i stekao zvanje ,,Profesor fizičke kulture” a na istom fakultetu sam  završio i Višu trenersku školu iz karatea sa zvanjem ,,Viši trener karatea ” , dana : 24.12.1999 god.

 

Radio sam 20 godina kao prof. fizičke kulture u Beogradu , trener  KK.,Žarkovo” u Beogradu, objavio sam dva diplomska rada iz oblasti ,,kata” iz karatea na Fakultetu sporta i fizičke kulture u Beogradu .

 

Diplomski radovi:

 

1.Analiza majstorske kate,, Basai Dai ”. 2.Analiza majstorske kate,,Đion”

 

 

  Internacionalni karate sudija ,,A” klase i sudim  u:   -SKDUN – Shotokan Karate Do Of  United Nations ,  ITKF-International Traditional Karate Federacion , WKF – Word karate federation ,IFKR -Internacional Fudokan karate-do renmei  i BKWF- Budo Karate World Federacion .

 

Instruktor sam modernog  plesa.

 

Završio kurs iz :  Adobe Dreamweaver,Adobe Photoshop, Adobe Flash,Html,web server, FTP,statistika posvećenosti i dobio nivo znanja : Level 1.                                                                                                                       Posedujem znanje engleskog  jezika.

Karate zvanja :

 

Karate sam počeo da treniram 1975 god. i 1977 sam položio za oranž pojas 4 kyu kod  prof.dr. Ilije Jorge 10. DAN , a za zeleni pojas 3. kyu položio 24.03.1979 god. kod senseia Sead Cupine, 10.05.1982god. položio sam za 2 kyu plavi pojas, kod shi soky  Dragoslava Božovica 9.DAN , 08.08.1984god. položio sam za 1 kyu braon pojas kod japanca soke Teruo Konoa 10. DAN, 24.05.1995god. položio sam za majstora karatea 1. DAN kod shi soky Slobadana Vučinica 9.DAN predsednika Karate saveza Srbije , 26.06.1996 god.položio sam za majstora karatea 2. DAN kod prof.dr. soke Ilije Jorge 10.DAN i prof.dr. shi soky Vladimira Jorge 9. DAN . 07.06.1997 god.položio sam za majstora karatea 3. DAN kod japanca soke  Hidetaka Nishiyame 10. DAN predsednika, Internacional Tradicional Karate Federacion” , prof.dr.Ilije Jorge 10 DAN Fudokan Karate federacion  i  prof.dr.shi soky Vladimira Jorge 9.DAN- ITKF .

 

15.06.2002 god.položio sam za 4. DAN kod prof.dr.shi soky Vladimira Jorge 9. DAN. 19.05.2007 god položio sam za zvanje ,,senseia” 5. DAN kod prof. dr. shi soky Vladimira Jorge 9. DAN.

 

15.04.2018 god. položio sam za zvanje  ,,shihan” 6. DAN kod  japanca soke Takemasa Okuyama 10. DAN  predsednika svetske global karate federacije Hachi-O-Kai iz  Toronta  Kanada

 15.04.2019 god. položio sam za zvanje  ,,shoshihan” 7. DAN kod  japanca soke Takemasa Okuyama 10. DAN  predsednika svetske global karate federacije Hachi-O-Kai iz  Toronta  Kanada

Sudiska zvanja :

 

16.03.1997 god.položio sam za regionalnog karate sudije  za borbe i za kate kod predsednika Karate Saveza Srbije shi soky Slobodana Vucinica 9.DAN – WKF a 16.02.2003god. stekao sam zvanje republickog karate sudije  za borbe i za kate . U ,,ITKF” sam položio za nacionalnog sudiju 22.11.1997god. kod prof. shi soky  Vladimira Jorge 9. DAN  predsednika ,,ETKF” Europen  Tradicional  Karate Federacion. 11.10.2002 god. položio sam za Internacionalnog karate sudiju ,,C” kategorije  ,,ITKF’’ kod senseia Hidetake Nishiyama 10. DAN.                                                                            Od 15.02.2014 god.sam licenciran  internacionalni karate  sudija u Šotokan Karate Savez Srbije -SKDUN  federacije a licencirao sam kod  predsednika sudiske ispitne  komisije SKSS :  shoshihan   Milosav Milosavljević 7.DAN.

Za internacionalnog karate sudiju ,,A” kategorije po WKF pravilima položio sam 04.11.2018 god.kod  prof. dr .soke Žiko G.Bečanović 10.DAN predsednika Evropske global karate federacije Hachi-O-Kai .

 

Sudio sam prvenstva sveta ,evrope, balkana, prvenstva Srbije i Beograda .

 

Karate seminari;

 

Pohadjao sam karate seminar kod japanca soke  Hideo Ocija 10 .DAN    datum; 30.03.1984 god Novi Sad. karate seminari kod japanca soke Hidetake Nishiyame 10. DAN 06.02.1997god. Beograd i 05.08.1998 god. Valjevo. karate seminar kod japanca soke Teruo Konoa 10 dan datum : 04.08.1984 god.Makarska. Karate seminar kod španca  višestrukog prvaka sveta u borbama  shi soky   Antonio Oliva Seba  9. DAN 14.09.2006 god.Beograd. Karate seminari kod višestrukog prvaka sveta u katama italijana shoshihan Luce Valdesia   7 .  DAN 13.10.2007god. Beograd  i   09.02.2008 god. Karate seminar kod japanca soke Takemasa Okuyama 10.DAN – 07.10.2018 god. Beograd. Osvajao sam zlatne medanje , srebrne i bronzane na raznim takmicenjima.

T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>