Dušan dobija diplomu za sudiju a klase

prof.dr.SOKE Žiko G. Bečanović 10.DAN Founder GLOBAL KARATE FEDERACION HACHI -O-KAI MARTIAL ARTS dodeljuje: sertifikat of arbitre -judge shihanu Dušanu Lj.Jankoviću majstoru karatea 6.DAN : internacional karate referee ,,A”category new rules WKF Datum:04.11.2018 god. Mesto: OŠ,,Ljuba Nenadović -Žarkovo Beograd

Alen čestita Dušanu za sudisku diplomu

 

Predsednik sudiske komisije Sho shihan 
Babić Alen Senior 7.DAN čestita za : arbitre -judge shihanu Dušanu Lj.Jankoviću majstoru karatea 6.DAN :
internacional karate referee ,,A”category new rules WKF 

Video snimak: