prof.dr.SOKE Žiko G. Bečanović 10.DAN Founder GLOBAL KARATE FEDERACION HACHI -O-KAI MARTIAL ARTS dodeljuje: zvanje shoshihan Dušanu Lj. Jankoviću 7.Dan u OŠ,,Ivan Milutinović”u Subotici 09.06.2019.

 

Žika Bečanović uručuje zahvalnicu Dušanusoke prof. dr. Žiko G. Bečanović majstor karatea 10.DAN

Shoshihan Dušan Lj. Janković majstor karatea  7. DAN